17 Temmuz 2014 Perşembe

Amaç: Geniş bir bakış açısı

Bölümümüz eğitim-öğretim sürecinde, sinema günleri, yetkin gazetecilerin katıldığı söyleşiler, geniş staj olanakları, uygulamalı fotoğraf gezileri başta olmak üzere pek çok aktivite öğrencilerimizi bekliyor.


Program Tanıtımı

Basın ve Yayıncılık Programının amacı haber toplama ve yazma tekniklerine hâkim, basın etiği ve basın hukuku konusunda bilgi sahibi muhabir/gazeteci yetiştirmektir.

 Program Yeterlilikleri
1.Basın hukuku konusunda bilgi sahibi olmak ve basın hukuk kaidelerine göre habercilik faaliyetini yerine getirmek

2.Basın etiği kapsamında öğrenilen tarafsızlık, denge, gerçekçilik gibi objektifliğin temel ölçütlerine uygun habercilik yapabilmek.

3.Haber toplama ve yazma konusunda uzmanlaşmak ve haberin nesnelliğini etkileyecek kişisel, toplumsal, ekonomik ve siyasi etkenlerden bağımsız davranabilmek.

4.Gazetecilik mesleğinin haber yazma teknikleri ve sayfa tasarımı yapabilme gibi donanımlarına sahip olabilmek.

5.İletişim kavramı ve iletişim süreci hakkında bilgi sahibi olabilmek

6.İletişim Tarihi ve Türk Basın Tarihi gibi konularda bilgi sahibi olabilmek.

7.Medya, siyaset ve ekonomi arasındaki bağlantıları kavrayabilmek

8.Medyanın yapısal sorunlarını bilen ve bu yapısal sorunları eleştirel düşünce ile yorumlayarak etik değerler ölçüsünde hareket edebilmek.

9.Medyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan mesleki etik değerlere sahip, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak.


4 Temmuz 2014 Cuma

Ulubey MYO bünyesinde açılan Basın ve Yayıncılık Programı, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında genç gazeteci adaylarını bekliyor.

Ordu Üniversitesi Ulubey MYO, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında Gazetecilik ve Habercilik Bölümü bünyesinde açılan Basın ve Yayıncılık Programına öğrencilerini bekliyor. 30'u aşkın gazeteye ve 6 televizyon kanalına sahip olan Ordu ilinde, Basın ve Yayıncılık Programının gerek öğrencilerin öğrenim süresince gerekse de mezun olduktan sonra deneyim ve istihdam elde etme açısından önemi dikkat çekmektedir. Sahip olduğu deneyimli ve alanına hakim Öğretim Görevlileri ile Basın ve Yayıncılık Programı, hem bölgenin hem de Türkiye'nin ivme kazanan iletişim/medya sektörüne nitelikli ve deneyimli gazeteciler yetiştirmek üzere gençleri beklemektedir.

2 Temmuz 2014 Çarşamba

Ulubey MYO’da İki Yeni Bölüm Heyecanı

Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu’nun açılmasına onay verdiği iki bölüme birlikte aktif bölüm sayısını beşe yükseltti. 2014-2015 akademik yılında öğrenime başlanacak olan Bankacılık ve Sigortacılık Programı ile Basın ve Yayıncılık Programı’na öğrenci kaydının yapılmasıyla, yüksekokulumuzun öğrenci sayısının da 350’ye ulaşması bekleniyor.
Yükseköğretim Kurulu’nun geçen hafta aldığı kararla, Ulubey Meslek Yüksekokulu’nda iki yeni bölümün daha açılması kesinleşti. Özel ve kamu bankaları ile sigortacılık ve reasürans şirketlerinin ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak açılan Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın öğrenci kontenjanı 40 olarak belirlenirken; hızla gelişen ve büyüyen medya sektöründe kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak açılan Basın ve Yayıncılık Programı’nın öğrenci kontenjanı da yine 40 olarak belirlendi.
Yeni açılacak olan iki programla birlikte Ulubey Meslek Yüksekokulu’ndaki aktif program sayısı 5’e çıkarken, 250 olan mevcut öğrenci sayısının da önümüzdeki akademik yılda 350’ye ulaşması bekleniyor. Her iki programa da YGS’den 180 puan barajını geçen öğrenciler ile ilgili ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler kayıt hakkı kazanacaklar.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ulubey Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekai Tarakçı, meslek yüksekokullarının özellikle istihdamı yüksek olan sektörlerdeki kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması için nitelikli bir öğrenim sunduğunu belirterek, “Yüksekokulumuz mevcut şartları zorlayarak iki yeni programı daha açmak için gerekli izni aldı. Açılacak olan her iki program da hızla büyüyen ve gelişen sektörlere yöneliktir. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz mesleklerine bir adım önde başlamalarının yanı sıra, öğrenim fırsatlarından yararlanarak fakültelere geçiş yapma imkânına da sahip olacaklar. Öğrenci sayımızın artması, Ulubey ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine de ivme kazandıracaktır. Dolayısıyla ilçemizde öğrencilere yönelik hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artmasını umut ediyoruz.” dedi.
Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu’nda halen Gıda Teknolojisi Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile Laborant ve Veteriner Sağlık Programında 250 öğrenciye öğrenim veriliyor.